Convocatorias extraordinarias de bolsa de interinos en Aragón y Cataluña


02 Abr, 2019

CATALUÑA

El director general de Professorat i Personal Docent convoca els concursos de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, en les dates que aquesta determini, i els participants poden presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol moment.

La llista d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cadadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d'un dels serveis territorials, el termini s'entén prorrogat al dia hàbil següent.

Les especialitats convocades pels serveis territorials a partir de l'1 d'abril de 2019 que, de forma excepcional, admeten la participació condicionada a l'obtenció del requisits de Formació pedagògica i didàctica són les següents:

507 - Informàtica
627 - Sistemes i aplicacions informàtiques
133 - Alemany EOI
192 - Francès EOI
193 - Anglès EOI

Les especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cadascun dels serveis territorials, es poden consultar accedint a l'aplicació.

ARAGÓN

Ampliación Lista ARAGONÉS 

La presente convocatoria tiene por objeto iniciar el procedimiento de ampliación de la lista de espera de maestros interinos con perfil de Lengua Aragonesa, en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La solicitud se presentará de forma telemática a través de la plataforma PADDOC siguiendo el siguiente enlace:
 
El plazo para presentar solicitudes se abre desde las 9h del martes 2 de abril hasta las 14h del miércoles 17 de abril.